Polityka prywatności

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających moją stronę internetową jest dla mnie bardzo ważna i dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na mojej stronie pozwala na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja – Anna Wawrocka. Pełne dane znajdują się w sekcji L.
 4. Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się ze mną pisząc do mnie wiadomość e-mail na adres: wawrocka.anna@gmail.com

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w mojej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w mojej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji moich e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na mojej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania ze strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem mojej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na mojej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz.

Zanim ujawnisz dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do mnie za pośrednictwem mojej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

Mogę wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania moją stroną internetową oraz biznesem;
 2. personalizowania strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na mojej stronie internetowej;
 4. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem mojej strony internetowej;
 5. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 6. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 7. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 8. wysyłania newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz mnie w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 9. przesyłania informacji marketingowych dotyczących prowadzonej przeze mnie działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które moim zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz mnie o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 10. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o moich użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 11.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z witryną;
 12. zapewnienia bezpieczeństwa mojej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 13. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z mojej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości); i
 14. innych zastosowań.

Nie będę bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku kontaktu z Twojej strony lub w przypadku newsletter’a stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Natomiast w przypadku zamówienia, Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wystawienie faktury), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej). Z kolei przetwarzanie Twoich danych w celach statystycznych, aby jak najlepiej dopasować mój produkt do Ciebie znajduje swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

D. Ujawnianie danych osobowych

Mogę ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedaję (lub rozważam); i
 5. wszelkim osobom, które wedle mojej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będę udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji E określiłam zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzam w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Zachowam jednak dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
 4. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 5. jeśli uważam, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
 6. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

F. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmę zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będę przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz w sposób bezpieczny.
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem mojej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poproszę Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

G. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Mogę powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości.

H. Twoje prawa

Na podstawie RODO przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś.

Miej jednak na uwadze, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne. Gwarantuję Ci, że zawsze możesz zażądać udostępnienia Twoich danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się ze :1. zgłoszeniem drogą mailową oraz weryfikacją danych osoby zgłaszającej.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

I. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z którymi współpracuję przy świadczeniu na Twoją rzecz usług, tj.:

 1. [●]
 2. osoby świadczące na moją rzecz usługę wsparcia technicznego mojej strony internetowej.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty zewnętrzne gwarantują wymaganą przez przepisy prawa odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

J. Strony Internetowe osób trzecich

Moja strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Ciasteczka

Moja strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowuję na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używam ciasteczek zarówno sesyjnych, jak i trwałych na mojej stronie.

Nazwy plików cookie, których używam na stronie internetowej oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

Używam Google Analytics i Adwords na mojej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzić użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwiać korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników. Wszystkie dane są używane do celów analizy rynkowej i wsparcia mojego biznesu.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

 1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
 3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

 1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i

w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

L. Administrator danych


Anna Wawrocka, pełne dane udostępniane są na prośbę, drogą mailową, okolice.komunikacji@gmail.com